تست ASSR

Auditory Steady-State Response – ASSR

ASSR مخفف عبارت Auditory Steady State Response است و یک آزمون شنوایی Objective به شمار می آید که برای ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان خردسال توسط کارشناسان شنوایی شناسی انجام می گیرد. بعد از انجام آزمون غربالگری شنوایی، نوزادانی که احتمال می روند دچار افت شنوایی باشند، برای انجام این آزمون به کلینیک های شنوایی ارجاع داده می شوند. راهکارهای مداخله زودهنگام نظیر استفاده از سمعک و یا کاشت حلزون برای پیشرفت مهارتهای گفتاری و کلامی در کودکانی که از کم شنوایی رنج می برند، امری حیاتی محسوب می شود. نتایجی که از آزمون ASSR بدست می آید را می توان برای تخمین ادیوگرام تون خالص رفتاری در نوزادان، بکار برد. این اطلاعات برای مدیریت مشکل کم شنوایی در کودکان از اهمین بسیار زیادی برخوردار است.

برای انجام تست ASSR، نوزاد و یا کودک باید ساکت و بدون حرکت باشد تا نتایجی که از آزمون بدست می آید، قابل اعتماد و دقیق باشند. برای این منظور عموما از مواد خواب آور و بیهوشی استفاده می شود و آزمون در شرایطی که نوزاد در حالت خواب است، انجام می شود.

نتایج این آزمون، با اندازه گیری فعالیت های مغز در پاسخ به محرکهای صوتی در فرکانسها و شدت های مختلف بدست می آید.

فعالیتهای مغز توسط الکترودهایی که بر روی پیشانی و پشت گوش کودک و یا نوزاد چسبانده شده است، ثبت می شود و نتایج آزمون بدون دخالت نوزاد و بصورت کاملا Objective، توسط الگوریتمهای آماری و محاسباتی، اندازه گیری می شود و وجود و یا عدم وجود پاسخ به محرک صوتی تعیین می شود.

مشابه آزمون شنوایی سنجی با تون حالص، آستانه شنوایی نوزاد با اندازه گیری کمترین شدتی که مغز به محرک صوتی در فرکانسهای مختلف پاسخ می دهد، بدست می آید. در واقع نتایج بدست آمده از تست ASSR بیانگر تخمینی از ادیومتری تون خالص در نوزادان محسوب می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید