تست OAE

Otoacoustic Emissions

گسیلهای  صوتی گوش OAE (مخفف کلمه Otoacoustic Emissions) صداهای کم شدتی هستند که هنگام تحریک حلزون شنوایی (کوشیلا – Cochlea) از سمت گوش داخلی، در مجرای گوش پخش می شوند. تحریک حلزون گوش، توسط صدا باعث مرتعش شدن سلولهای مویی خارجی می شود که این ارتعاشات صداهای با شدت بسیار کم که تقریبا غیر قابل شنیدن است را تولید می کند. این صدا ها از گوش داخلی به گوش میانی بازتاب پیدا می کنند و با قرار دادن یک پروب کوچک در مجرای گوش، می توان آنها را اندازه گیری کرد.

افرادی که شنوایی طبیعی و نرمال دارند، این گسیلهای صوتی در گوش آنها ایجاد می شود ولی آن دسته از افراد که افت شنوایی بیشتر از 25 تا 30 دسیبل دارند، این صداها را تولید نمی کنند.

تست OAE اولین آزمونی است که در برنامه غربالگری شنوایی نوزادان، بکار برده می شود. تست OAE می تواند انسدادهای کانال گوش، وجود مایع در گوش میانی و آسیب های سلول های مویی بیرونی حلزون شنوایی را آشکار سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید