تست ادیومتری (شنوایی سنجی) با تون خالص

دستگاه ادیومتری

Pure Tone Audiometry

ادیومتری با تون خالص، یکی از مهمترین آزمونهای سنجش شنوایی است که توسط کارشناس شنوایی شناسی (ادیولوژیست) در یک اتاق ساکت (اتاق آکوستیک) جهت اندازه گیری آستانه شنوایی هر گوش در فرکانسهای مختلف و با استفاده از دستگاهی به نام ادیومتر (شنوایی سنج)، انجام می گیرد و نتایج حاصل از آزمون در نموداری که به آن ادیوگرام و یا نوار گوش گفته می شود، بطور جداگانه برای هر گوش ثبت می شود.

منظور از آستانه شنوایی، کمترین شدت صدایی است که فرد در فرکانس های مختلف، قادر به شنیدن آن است.

لازم به ذکر است که گوش انسان بطور طبیعی قادر است صداهایی که در محدوده فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز قرار دارند را بشنود که صداهای مربوط به گفتار، در محدوده فرکانسی 250 تا 8000 هرتز واقع شده اند. آزمون شنوایی سنجی تون خالص نیز در این محدوده فرکانسی انجام می شود.

سنجش شنوایی تون خالص شامل دو بخش است:

  • سنجش شنوایی از راه هوایی – Air Conduction Audiometry
  • سنجش شنوایی از راه استخوانی – Bone Conduction Audiometry

سنجش شنوایی از راه هوایی

در این آزمون، فرد درون اتاقک آکوستیکی قرار گرفته و یک هدفون ویژه بر روی هر دو گوش خود می گذارد و سپس صداهایی شبیه به صدای “بیپ” از طریق هدفون برای او پخش می شود. زمانی که صدا را می شنود، با بالا بردن دست و یا فشار دادن یک دکمه، به ادیولوژیست اعلام می کند که صدا را شنیده است. کارشناس شنوایی سنجی، صدا ها را در فرکانسهای 250، 500، 1000، 2000، 4000 و 8000 هرتز و در شدت های مختلف توسط دستگاه ادیومتر ایجاد می کند و کمترین شدتی که فرد در آن فرکانس قادر به شنیدن است را به عنوان آستانه شنوایی در فرکانس مربوطه ثبت می کند.

استفاده از هدفون ممکن است در برخی از موارد مقدور نباشد (کودکان سخت آزمون). در این موارد صدا از طریق یک بلندگو درون اتاقک آکوستیکی پخش می شود و شخص مورد آزمون، صدا را توسط هر دو گوش دریافت می کند. در این حالت، امکان ارزیابی هر دو گوش بطور مجزا وجود ندارد.

شنوایی سنجی تون خالص از راه هوایی برای بررسی عملکرد صحیح گوش خارجی، میانی و داخلی و تعیین آستانه شنوایی هوایی به کار می رود.

سنجش شنوایی از راه استخوانی

در مواردی که مجرای گوش به علت وجود ترشحات مسدود است، سنجش شنوایی از راه هوایی نتایج قابل اعتمادی تولید نمی کند. در این حالت سنجش شنوایی از راه استخوانی برای ارزیابی عملکرد گوش داخلی بکار می رود.

در این آزمون، یک وسیله ارتعاشگر توسط هدبند بر روی استخوان پشت گوش (استخوان ماستوئید) قرار می گیرد و صدا های تون خالص در فرکانسهای 250، 500، 1000، 2000 و 4000 هرتز باعث ایجاد ارتعاشهای مکانیکی بر روی استخوان شده و سپس به گوش منتقل می شود.

شنوایی سنجی تون خالص از راه استخوانی، برای بررسی حساسیت گوش داخلی و عصب شنوایی بکار می رود و اگر مشکلی در گوش میانی و یا خارجی وجود داشته باشد، توسط این آزمون مشخص می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید