شنوایی سنجی کودکان با تقویت بینایی

Visual reinforcement audiometry

سنجش شنوایی به روش تقویت بینایی (VRA)، یک آزمون Subjective است که برای ارزیابی رفتاری شنوایی کودکان 6 ماهه تا3 ساله و همچنین کودکان سخت آزمون که همکاری نمی کنند، بکار می رود. هدف از این آزمون، تعیین آستانه شنوایی دو گوشی (Binaural) کودک به محرکهای صوتی است. محرکهای صوتی در فرکانسهای 500، 1000، 2000 و 4000 هرتز توسط بلندگو های ویژه برای کودک پخش می شود.

ادیومتری تشویق بینایی، نظیر سایر تستهای رفتاری، به عنوان یک آزمون مکمل Subjective در کنار آزمونهای Objective الکتروفیزیولوژیک نظیر OAE, ABR, Cortical برای ارزیابی شنوایی کودک مورد استفاده قرار می گیرد.

در این آزمون، از واکنش طبیعی کودک به چرخیدن به سمت منبع صوتی استفاده می شود. به کودک آموزش داده می شود که با شنیدن صدا، سرش را به سمت یک اسباب بازی نورانی و یا متحرک، بچرخاند. از آنجاییکه کودکان خردسال، توانایی تکرار کلمات را ندارند، آستانه شنوایی با کاهش تدریجی شدت (بلندی) محرک های صوتی در فرکانسهای مختلف، بدست می آید. نتایج حاصل از این آزمون، در یک نمودار به نام ادیوگرام ثبت می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید